Αυτόνομα μοντέλα για 1.000 χρήσεις, χωρίς νερό, αποχέτευση, ρεύμα.

Αυτόνομα μοντέλα για 1.000 χρήσεις, χωρίς νερό, αποχέτευση, ρεύμα.

Αυτονομία ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, λυμάτων για 1.000 χρήσεις

Αυτονομία ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, λυμάτων για 1.000 χρήσεις

Πλήρης ανεξαρτησία από ύδρευση,αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα. 1.000 χρήσεις

Πλήρης ανεξαρτησία από ύδρευση,αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα. 1.000 χρήσεις

Εκεί που οι άλλοι σταματούν αρχίζουμε εμείς.

Εκεί που οι άλλοι σταματούν αρχίζουμε εμείς.

Minimal πολυτέλεια με αυτονομία ύδρευσης,αποχέτευσης, ρεύματος για 1.000 χρήσεις

Minimal πολυτέλεια με αυτονομία ύδρευσης,αποχέτευσης, ρεύματος για 1.000 χρήσεις

DSCN0110DSCN0114

 

Comments are closed.